بیش از 140 پسوند بین المللی

چرا دامنه را از پرشین تک خریداری کنیم ؟

کنترل DNS

در صورت تمایل با استفاده از DNS سرور های ما دامنه خود را با امکانات کامل از پنل کاربری کنترل کنید! فقط کافیست دامنه شما به سمت Nameserver های پیشفرز ما تنظیم شده باشد.

امنیت اطلاعات WHOIS

با این قابلیت از فاش شدن اطلاعات شخصی مانند نام, آدرس و اطلاعات تماس شخصی یا مجموعه مالک دامنه که برای اکثریت دامنه ها که توسط ابزار های WHOIS برای عموم آزاد است جلوگیری کنید.

اطلاع رسانی با Email و SMS

با توجه به نقش حیاتی پایداری و فعال بودن همیشگی نام دامنه شما تمامی اطلاعات مربوط به ثبت, تغییرات و دوره پرداخت دامنه ها برای مشترکین از طریق Email و SMS اطلاع رسانی میشود

نام دامنه ثبت انتقال تمدید
آیکن نام دامنه com 10,000 تومان 10,000 تومان 10,000 تومان
آیکن نام دامنه com 354,000 تومان 354,000 تومان 354,000 تومان
آیکن نام دامنه com 430,800 تومان 430,800 تومان 430,800 تومان
آیکن نام دامنه com 554,400 تومان 554,400 تومان 554,400 تومان
آیکن نام دامنه com 524,400 تومان 524,400 تومان 524,400 تومان
آیکن نام دامنه com 865,200 تومان 865,200 تومان 865,200 تومان
آیکن نام دامنه com 525,600 تومان 525,600 تومان 525,600 تومان
آیکن نام دامنه com 1,737,600 تومان 1,737,600 تومان 1,737,600 تومان
آیکن نام دامنه com 624,000 تومان 624,000 تومان 624,000 تومان