بیش از 140 پسوند بین المللی

چرا دامنه را از پرشین تک خریداری کنیم ؟

کنترل DNS

در صورت تمایل با استفاده از DNS سرور های ما دامنه خود را با امکانات کامل از پنل کاربری کنترل کنید! فقط کافیست دامنه شما به سمت Nameserver های پیشفرز ما تنظیم شده باشد.

امنیت اطلاعات WHOIS

با این قابلیت از فاش شدن اطلاعات شخصی مانند نام, آدرس و اطلاعات تماس شخصی یا مجموعه مالک دامنه که برای اکثریت دامنه ها که توسط ابزار های WHOIS برای عموم آزاد است جلوگیری کنید.

اطلاع رسانی با Email و SMS

با توجه به نقش حیاتی پایداری و فعال بودن همیشگی نام دامنه شما تمامی اطلاعات مربوط به ثبت, تغییرات و دوره پرداخت دامنه ها برای مشترکین از طریق Email و SMS اطلاع رسانی میشود

نام دامنه ثبت انتقال تمدید
آیکن نام دامنه com 10,000 تومان 10,000 تومان 10,000 تومان
آیکن نام دامنه com 136,900 تومان 136,900 تومان 136,900 تومان
آیکن نام دامنه com 169,900 تومان 169,900 تومان 169,900 تومان
آیکن نام دامنه com 205,000 تومان 205,000 تومان 205,000 تومان
آیکن نام دامنه com 169,000 تومان 169,000 تومان 169,000 تومان
آیکن نام دامنه com 3,570,000 ريال 3,570,000 ريال 3,570,000 ريال
آیکن نام دامنه com 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
آیکن نام دامنه com 9,100,000 ريال 9,100,000 ريال 9,100,000 ريال
آیکن نام دامنه com 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال