بیش از 140 پسوند بین المللی

چرا دامنه را از پرشین تک خریداری کنیم ؟

کنترل DNS

در صورت تمایل با استفاده از DNS سرور های ما دامنه خود را با امکانات کامل از پنل کاربری کنترل کنید! فقط کافیست دامنه شما به سمت Nameserver های پیش فرض ما تنظیم شده باشد.

امنیت اطلاعات WHOIS

با این قابلیت از فاش شدن اطلاعات شخصی مانند نام, آدرس و اطلاعات تماس شخصی یا مجموعه مالک دامنه که برای اکثریت دامنه ها که توسط ابزار های WHOIS برای عموم آزاد است جلوگیری کنید.

اطلاع رسانی با Email و SMS

با توجه به نقش حیاتی پایداری و فعال بودن همیشگی نام دامنه شما تمامی اطلاعات مربوط به ثبت, تغییرات و دوره پرداخت دامنه ها برای مشترکین از طریق Email و SMS اطلاع رسانی میشود

نام دامنهثبتانتقالتمدید
آیکن نام دامنه com20,000 تومان20,000 تومان20,000 تومان
آیکن نام دامنه com396,000 تومان396,000 تومان396,000 تومان
آیکن نام دامنه com430,800 تومان430,800 تومان430,800 تومان
آیکن نام دامنه com548,000 تومان548,000 تومان548,000 تومان
آیکن نام دامنه com577,000 تومان577,000 تومان577,000 تومان
آیکن نام دامنه com853,200 تومان853,200 تومان853,200 تومان
آیکن نام دامنه com570,000 تومان570,000 تومان570,000 تومان
آیکن نام دامنه com1,737,600 تومان1,737,600 تومان1,737,600 تومان
آیکن نام دامنه com685,200 تومان685,200 تومان685,200 تومان