• info-2 ۱۰,۰۰۰
  • com ۳۵۴,۰۰۰
  • net ۴۳۰,۸۰۰
  • info ۵۲۴,۴۰۰

بیش از ۱۴۰ پسوند بین المللی

چرا دامنه را از پرشین تک خریداری کنیم ؟

کنترل DNS

در صورت تمایل با استفاده از DNS سرور های ما دامنه خود را با امکانات کامل از پنل کاربری کنترل کنید! فقط کافیست دامنه شما به سمت Nameserver های پیش فرض ما تنظیم شده باشد.

امنیت اطلاعات WHOIS

با این قابلیت از فاش شدن اطلاعات شخصی مانند نام, آدرس و اطلاعات تماس شخصی یا مجموعه مالک دامنه که برای اکثریت دامنه ها که توسط ابزار های WHOIS برای عموم آزاد است جلوگیری کنید.

اطلاع رسانی با Email و SMS

با توجه به نقش حیاتی پایداری و فعال بودن همیشگی نام دامنه شما تمامی اطلاعات مربوط به ثبت, تغییرات و دوره پرداخت دامنه ها برای مشترکین از طریق Email و SMS اطلاع رسانی میشود

نام دامنه ثبت انتقال تمدید
آیکن نام دامنه com ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۳۵۴,۰۰۰ تومان ۳۵۴,۰۰۰ تومان ۳۵۴,۰۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۴۳۰,۸۰۰ تومان ۴۳۰,۸۰۰ تومان ۴۳۰,۸۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۵۵۴,۴۰۰ تومان ۵۵۴,۴۰۰ تومان ۵۵۴,۴۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۵۲۴,۴۰۰ تومان ۵۲۴,۴۰۰ تومان ۵۲۴,۴۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۸۶۵,۲۰۰ تومان ۸۶۵,۲۰۰ تومان ۸۶۵,۲۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۵۲۵,۶۰۰ تومان ۵۲۵,۶۰۰ تومان ۵۲۵,۶۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۱,۷۳۷,۶۰۰ تومان ۱,۷۳۷,۶۰۰ تومان ۱,۷۳۷,۶۰۰ تومان
آیکن نام دامنه com ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۰۰۰ تومان